Žūrijas komisijas atzinums

`Konkursa rezultātā ir iegūti augstvērtīgi risinājumi, kurus detalizēti izstrādājot un realizējot VSIA “Rīgas cirks” iegūs optimālu vēsturiskās Rīgas cirka ēkas atjaunošanas priekšlikumu, kā arī funkcionāli un arhitektoniski augstvērtīgu jaunbūvi (“black box”) un Rīgas cirka teritorijas publiskās ārtelpas izveidi.`Sīkāk: ŽŪRIJAS-KOMISIJAS-ATZINUMS

Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs. Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet

Novietnes apskate

Novietnes apskate

Uzmanību! Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās! Metu konkursa“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem

Metu konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”

Metu konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”

VSIA “Rīgas cirks” izsludina metu konkursu“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1 Konkursa norises laiks – no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam. Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā